loading
facebook
  • ÚJDONSÁG! Június 20-tól közvetlen Budapest-Marsa Alam járat!

  • MAHARA CLUB - Red Sea Hotels Törzsutas Program - www.maharaclub.com

  • HA EGYIPTOM, AKKOR ETI!

  • Irány SHARM EL SHEKH! Egy hét 4*-os szállodában május 2-i budapesti indulással már 59 755 Ft/fő ártól!

  • Budapesti kedvezményes parkolási lehetőségért érdeklődjön irodánkban!

  • Grand Resort 5*, all inclusive ellátással, április 25-i budapesti indulással már 73 644 HUF/fő ártól!

  • ETI - ezt megengedhETI!

  • A Red Sea Hotellánc kizárólagos képviselője Magyarországon!

Keresés & Foglalás


Service-Vonal
0036 1 235 0901
Információ&Foglalás
Hétfő-Péntek 09:00-18:00

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A www.eti-utazas.hu weboldal üzemeltetője az ETI Express Travel International Kft. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 2.  cégjegyzékszám 01-09-187283, MKEH nyilvántartási szám: U-001550).  A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű - azonosításra alkalmas - adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény). A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

 

Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az ETI személyes adatokat az utas vagy képviselője hozzájárulása, ill. jogszabály előírása alapján kezel. Az utas vagy képviselője hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn, időtartama az adatkezelés céljától függő, de maximálisan az ETI és az utas vagy képviselője közötti jogviszony megszűnését követő 10. év vége.

Az ETI részéről személyes adat kezelhető akkor is, ha az utas vagy képviselője hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az adatgyűjtés és feldolgozás célja

Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezáltal a cél elérésére alkalmas. Az utas vagy képviselője az adatkezelővel kötött szerződésben, vagy web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amelyek az utazási szerződés létrejöttéhez, és a szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükségesek. Amennyiben az adat kezelése nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg. A regisztráció elfogadásával az utas vagy képviselője hozzájárul az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.

Az ETI esetében a jelen tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják:

1.     az ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása

2.     az ügyféllel történő szerződés kötése

3.     az ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása

4.     az ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése

5.     az ügyfél informálása az ETI utazási kínálatáról

Adatállományok kezelése

Az adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartás esetében egyaránt érvényesülnek.

Az ETI a regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:

·         vezeték- és keresztnév, nem,

·         levelezési cím,

·         e-mail cím, telefonszám,

·         születési idő,

·         útlevélszám.

Az utas vagy képviselője személyes adatainak átadása harmadik fél számára

Az adatkezelő az utas vagy képviselője adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. Az ETI munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak az adatkezelő felé. Adattovábbítás a hatóságok, bíróságok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. Az Egyesült Államok vámhatósága törvényileg kötelezi az összes légitársaságot, hogy a repülési és foglalási adatokat a rendelkezésükre bocsássák. Ezeket az információkat az Egyesült Államok vámhatósága kizárólag biztonsági okokból használhatja fel.

Ajánlataink és szolgáltatásaink információiról

Az ETI ügyfeleit folyamatosan szeretné informálni kínálatáról, amihez az utas vagy képviselője személyes adatait is felhasználja. Így kerül kipostázásra az ETI aktuális katalógusa. Amennyiben az utas vagy képviselője nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja. Az adatkezelés időtartama: az ETI az utas vagy képviselője hozzájárulásának visszavonásáig kezeli azok adatait.

Az ügyfelek jogai

Az ETI ügyfeleinek jogában áll a róluk tárolt adatokat megismerni és megkapni kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az utas vagy képviselője kérésére az adatkezelő kijavítja.

Az ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését.

Adatvédelem, adatbiztonság

Az ETI megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az utas vagy képviselője által az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.

Egyéb adat

Az ETI székhelyén ügyfélfogadásra (ügyfélforgalom számára) nyitva álló helyiségeiben kamerák működnek, amelyek a támadások és más jogsértő események megelőzése, valamint az elkövető személyazonosságának megállapítása érdekében folyamatosan rögzítik a helyiségben történteket. Az erre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzések (matricák) az iroda bejáratánál megtalálhatók. A felvételek elkészítéséhez az ügyfelek a helyiségbe való belépéssel önkéntesen hozzájárulnak.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ETI felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.

Jogorvoslat

Ön jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy az ETI székhelye szerint illetékes törvényszékhez.