loading
facebook
  • ÚJDONSÁG! Június 20-tól közvetlen Budapest-Marsa Alam járat!

  • MAHARA CLUB - Red Sea Hotels Törzsutas Program - www.maharaclub.com

  • HA EGYIPTOM, AKKOR ETI!

  • Irány SHARM EL SHEKH! Egy hét 4*-os szállodában május 2-i budapesti indulással már 59 755 Ft/fő ártól!

  • Budapesti kedvezményes parkolási lehetőségért érdeklődjön irodánkban!

  • Grand Resort 5*, all inclusive ellátással, április 25-i budapesti indulással már 73 644 HUF/fő ártól!

  • ETI - ezt megengedhETI!

  • A Red Sea Hotellánc kizárólagos képviselője Magyarországon!

Keresés & Foglalás


Service-Vonal
0036 1 235 0901
Információ&Foglalás
Hétfő-Péntek 09:00-18:00

 

 
Express Travel International GmbH
1010 Wien, Ausztria, Karlsplatz 3
Telefon: +43 1 - 512 42 16
Fax: +43 1 - 512 42 17
Mail: info@eti.at
Illetékes bíróság: Handelsgericht Wien (Ausztria)
Cégjegyzékszám: FN 264280y
Adóazonosító: ATU61836918
Ügyvezetők: Maja-Jennifer Köhl, Martin Hafner
Ügyvezetők címe: lásd fent
 
Magyarországi képviselet:
Express Travel International kft
1051 Budapest, Vörösmarty tér 2
Telefon: +36 - 1 – 235 09 01
Sürgősségi hívószám: +36 - 70 – 640 22 07
Mail: info@eti-utazas.hu
 
 
ÁLTALÁNOS UTAZÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Módosítás a fogyasztóvédelmi törvény (Szövetségi közlöny 247/93) kiegészítése és a szavatosságot és jótállást módosító törvény (Szövetségi közlöny I. 48/2001) alapján
Együttesen megtárgyalásra került a Szövetségi Egészségügyi, Sport- és Fogyasztóvédelmi Minisztérium fogyasztóvédelmi politikai testületében, az 1994-es kereskedelmi szabályzat 73. § 1. bekezdésének és a gazdasági miniszter 1994-es, az utazási irodai tevékenység gyakorlásának előírásairól szóló rendelete 8. §-ának (jelenleg 6. §, lásd Szövetségi közlöny II. 401/98 sz.) megfelelően.
Az utazási iroda közvetítőként („A” fejezet) és/vagy utazásszervezőként („B” fejezet) léphet fel.
A közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy igyekszik egy olyan igényt kielégíteni, amely mások (utazásszervezők, szállítási vállalkozások, szállodák, stb.) szolgáltatásaira irányul.
Utazásszervező az a vállalkozás, amely vagy több idegenforgalmi szolgáltatást kínál csomagáron (utazási csomagok/szervezett utak), vagy egyedi idegenforgalmi szolgáltatásokat kínál saját szolgáltatásként, és azokhoz általában saját prospektusokat, ajánlatokat, stb. bocsát rendelkezésre.
Egy utazásszervezőként fellépő vállalkozás közvetítőként is tevékenykedhet, ha szerződött szolgáltatásokat közvetít (pl. fakultatív kirándulás az üdülés helyszínén), és utal a közvetítői szerepére.
Az alábbi feltételek olyan szerződéses megszövegezések, amelyeket a közvetítőként („A” fejezet) vagy utazásszervezőként („B” fejezet) fellépő utazási irodák az ügyfeleikkel/utasaikkal (megj.: a fogyasztóvédelmi törvény értelmében) kötött szerződéseikben szokásosan szerepeltetnek.
A közvetített utazásszervezők, szállítási vállalkozások (pl. vasút, autóbusz, repülő vagy hajó) és más szolgáltatók speciális feltételei elsőbbséget élveznek.
    AZ UTAZÁSI IRODA MINT KÖZVETÍTŐ
Az alábbi feltételek képezik minden olyan szerződés alapját, amelyet az ügyfelek egy közvetítővel kötnek (ügynöki szerződés).
            Foglalás / szerződéskötés
A foglalás történhet írásban vagy szóban (telefonon). Az utazási irodának haladéktalanul meg kell írásban erősítenie a szóbeli (telefonos) foglalásokat.
Az utazási irodáknak foglalási űrlapokat kell használniuk, amelyek az ügyfél foglalásának minden lényeges adatát tartalmazzák, valamint hivatkoznak a foglalás alapjául szolgáló utazási ajánlatra (katalógus, prospektus, stb.).
Az utazási irodai tevékenység gyakorlási előírásai 6. §-ának megfelelően a közvetítőnek mind a saját szolgáltatásokra, mind az utazásszervezők általa közvetített szolgáltatásaira vonatkozóan hivatkoznia kell a jelen ÁLTALÁNOS UTAZÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-re, bizonyíthatóan felhívva a figyelmet az attól esetleg eltérő utazási feltételekre, és ebben az esetben a szerződéskötés előtt közölnie kell az eltéréseket.
Külföldi vállalkozások (szolgáltatók, utazásszervezők) szolgáltatásainak közvetítése esetén a külföldi jog alkalmazására is sor kerülhet.
Az, aki a saját maga vagy egy harmadik fél számára egy foglalást intéz, a továbbiakban megbízónak számít, és más megegyezés hiányában magára vállalja az utazási irodának adott megbízásból eredő kötelezettségeket (fizetési kötelezettségek, a szerződéstől való elállás, stb.).
Az utazási iroda a foglaláskor kezelési díjat és előlegbefizetést kérhet. A további kifizetések, valamint a készpénzkiadások (telefon, távirat költségei, stb.) megtérítése akkor esedékesek, amikor az utazási iroda a mindenkori utazásszervező vagy szolgáltató utazási dokumentumait (a személyes iratok kivételével) átadja.
A foglalásokat átvevő utazási vállalkozások kötelesek a szerződéskötéskor vagy közvetlenül azt követően az utazási szerződésről igazolást küldeni (utazás-visszaigazolás) az utasnak.
            Információk és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
2.1.       Útlevél, vízum, deviza, vám és közegészségügyi tárgyú előírásokról szóló információk
Ismertnek feltételezzük, hogy külföldi utazásokhoz rendszerint érvényes útlevél szükséges.
Az utazási irodának tájékoztatnia kell az ügyfelet az ezen túlmenő mindenkori külföldi útlevél, vízum és közegészségügyi tárgyú beutazási előírásokról, valamint kérés esetén a deviza- és vámelőírásokról, amennyiben ezeket Ausztriában meg lehet érdeklődni. Egyébként az ügyfél saját maga felel az előírások betartásáért. Lehetőség szerint az utazási iroda maga vállalja – térítés ellenében – az esetleg szükséges vízumok beszerzését.
Kérés esetén az utazási iroda lehetőség szerint felvilágosítást ad a külföldiekre, hontalanokra, valamint kettős állampolgárokra vonatkozó speciális előírásokról.
2.2.       Az utazási szolgáltatásról szóló információk
Az utazási iroda köteles az utazásszervező vagy szolgáltató közvetítendő szolgáltatását úgy bemutatni, hogy a mindenkor közvetített szerződés sajátosságait és a mindenkori célország, illetve célpont adottságait, a legjobb tudása szerint figyelembe veszi.
            Jogállás és felelősség
Az utazási iroda felelőssége az alábbiakra terjed ki:
- a mindenkori utazásszervező, illetve szolgáltató gondos kiválasztása, valamint a szerzett tapasztalatok gondos kiértékelése;
- a szolgáltatások kifogástalan beszerzése, ideértve az ügyfél megfelelő tájékoztatását és az utazási dokumentumok átadását;
- a hirdetmények, szándéknyilatkozatok, valamint az ügyfél és a közvetített vállalkozás közötti fizetési tranzakciók bizonyítható továbbítása (mint pl. a megállapodás tárgyát képező szolgáltatás vagy ár változásai, elállási nyilatkozatok, reklamációk).
Az utazási iroda nem szavatol az általa közvetített, illetve beszerzett szolgáltatás nyújtásáért. Az utazási vállalkozásnak az utazás-visszaigazolásban tájékoztatnia kell az ügyfelet az utazásszervező és adott esetben egy biztosító cég nevéről (a terméknévről) és elérhetőségéről, kivéve ha ezek az adatok a prospektusban, katalógusban vagy más részletes reklámanyagban megtalálhatóak. Amennyiben ezt elmulasztja, utazásszervezőként, illetve szolgáltatóként kell szavatolnia az ügyfél felé.
            Hibás teljesítés
Amennyiben az utazási iroda nem teljesíti a szerződéses viszonyból rá háruló kötelezettségeket, köteles megtéríteni az ügyfél abból eredő kárát, kivéve ha bizonyítja, hogy a kötelezettségszegés nem szándékosan vagy súlyos gondatlanságból következett be. Kisebb hibákból eredő szerződésszegések esetén az utazási iroda a közvetített ügylet jutalékának mértékéig köteles az ügyfél abból eredő kárát megtéríteni.
AZ UTAZÁSI IRODA MINT UTAZÁSSZERVEZŐ
Az alábbi feltételek annak a szerződésnek az alapjai, amelyet a foglalók egy utazásszervezővel közvetlenül vagy közvetítő igénybevételével kötnek (a továbbiakban: utazási szerződés). A közvetlen szerződéskötés esetén az utazásszervezőre értelemszerűen vonatkoznak a közvetítői kötelezettségek.
Az utazásszervező alapvetően elismeri a jelen ÁLTALÁNOS UTAZÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et, az eltéréseket minden részletes reklámanyagban a tevékenységgyakorlási előírások 6. §-ának megfelelően feltünteti.
            Foglalás / szerződéskötés
A jelentkezéssel Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz az Express Travel International GmbH-nak (a továbbiakban: ETI) utazási szerződés kötésére. A jelentkezés csak írásban történhet, a jelentkező által és minden a jelentkezésben felsorolt résztvevő nevében. A jelentkező kifejezett külön nyilatkozat tételével szavatol a saját, valamint a felsorolt résztvevők szerződéses kötelezettségeiért. A jelentkező kijelenti, hogy kifejezett felhatalmazással rendelkezik a felsorolt résztvevők részéről utazási szerződés megkötésére az ETI-vel. A szerződés minden résztvevő vonatkozásában az ETI általi elfogadással jön létre. Az elfogadás nem igényel meghatározott formát. Az utazásszervező a szerződés megkötésekor vagy közvetlenül azt követően átadja az ügyfélnek az utazási igazolást/ számlát. Utazási irodán keresztül történő foglalás esetén az utazási igazolást/számlát az utazási irodába küldjük.
            Az utazásban részt vevő személy cseréje
Az utazásban részt vevő személy cseréje akkor lehetséges, ha a helyettesítő személy megfelel a részvétel minden feltételének, és kétféle módon történhet.
2.1.       Utazási szolgáltatási igény átengedése
Ha a foglaló egy vagy több szerződésbeli igényét egy harmadik személynek átengedi, az utazási szerződésből eredő kötelezettségei érvényben maradnak. Ebben az esetben a foglaló viseli az átengedésből eredő többletköltségeket.
2.2.       Szervezett utazás átruházása
Amennyiben egy ügyfél akadályoztatás miatt nem tud a szervezett utazásra indulni, átruházhatja a szerződéses viszonyt egy másik személyre. Az átruházás tényét közvetlenül vagy a közvetítő útján közölni kell az utazásszervezővel, megfelelő idővel az indulás időpontját megelőzően. Az utazásszervező konkrét határidőt közölhet. Az átruházó és a kedvezményezett osztatlan felelősséggel tartoznak a még ki nem egyenlített díjakért, valamint az átruházás révén esetleg keletkező többletköltségekért.
            A szerződés tartalma, információk és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
A közvetítőkre is vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeken (nevezetesen az útlevél, vízum, deviza, vám és közegészségügyi tárgyú beutazási előírásokra vonatkozó információkon) túlmenően az utazásszervezőnek kielégítő módon kell tájékoztatást nyújtania az általa kínált szolgáltatásról. A foglalás időpontjában érvényes katalógusban, illetve prospektusban található szolgáltatásleírások, valamint az abban található további információk az utazási szerződés részét képezik, kivéve ha a foglaláskor ettől eltérő megállapodás jött létre. Mindenképpen javasolt azonban az ilyen megállapodásokat írásban rögzíteni.
Az ETI írásos igazolása nélkül az utazási irodák nem jogosultak olyan módosításokat vagy kötelezettségvállalásokat tenni, amelyek a prospektus utazási feltételeitől vagy szolgáltatás-leírásaitól eltérnek. A foglaló utazási iroda csak akkor fogadhat el a katalógus tartalmán túlmutató különleges kívánságokat, ha azokat kifejezetten nem kötelező érvényűként jelöli meg, és az ETI visszaigazolásától tesz függővé.
            5.            Jogalapok hibás teljesítés esetén7.            Elállás a szerződéstől
5.1. Szavatosság
Elmaradt vagy hibásan nyújtott szolgáltatás esetén az ügyfélnek szavatossági joga van.
Árengedményt vagy a szerződés változtatását csak akkor lehet igényelni, ha az utazásszervező megfelelő időn belül nem nyújt hibátlan szolgáltatást vagy nem javítja a hibás szolgáltatást.
A jóvátétel történhet oly módon, hogy a hibát kijavítják, vagy egy azonos vagy nagyobb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtanak, amellyel az ügyfél kifejezetten egyetért.
5.2. Kártérítés
Ha az utazásszervező vagy segítői a szerződéses viszonyból eredő kötelességüket vétkesen megszegik, akkor az utazásszervező köteles az ebből eredő kárt az ügyfélnek megtéríteni.
Amennyiben az utazásszervezőnek az alkalmazottain kívüli más személyekért kell helytállnia, csak akkor tartozik felelősséggel – a személyi sérülések kivételével –, ha nem bizonyítja, hogy azok szándékosan vagy súlyos gondatlanságból cselekedtek.
A szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét kivéve az utazásszervezőt nem terheli felelősség olyan tárgyakért, amelyeket az emberek szokás szerint nem visznek magukkal, kivéve ha azokat a körülmények ismeretében megőrzésre átvették.
Ezért azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy ne vigyenek magukkal jelentős értéket képviselő tárgyakat. Javasoljuk továbbá, hogy a magukkal vitt tárgyakat rendeltetésszerűen tárolják.
5.3. Hiányosságok jelentése
Az ügyfélnek minden hiányosságot, amelyet az utazás során a szerződés teljesítésében tapasztal, késlekedés nélkül jelentenie kell az utazásszervező egy képviselőjének. Ez feltételezi, hogy tájékoztatták egy ilyen képviselő létezéséről, és az a helyszínen különösebb fáradság nélkül elérhető. A bejelentés elmulasztása nem változtat semmit az ügyfél 5.1. pontban leírt szavatossági igényein. Felróható azonban a károsult gondatlanságaként, és így csökkentheti esetleges kártérítési igényeit. Az utazásszervezőnek írásban kell az ügyfelet – akár közvetlenül, akár a közvetítő útján – a bejelentési kötelezettségére figyelmeztetni. Ugyanakkor arról is fel kell az ügyfelet világosítani, hogy a bejelentés elmulasztása nem érinti a szavatossági igényeit, de felróható a károsult gondatlanságaként.
Helyi képviselő hiányában javasolt adott esetben a mindenkori szolgáltatót (pl. a szállodát vagy a légitársaságot) vagy közvetlenül az utazásszervezőt tájékoztatni a hiányosságról és jóvátételt igényelni.
5.4. Speciális felelősségjogi törvények
Szerződéses légifuvarozóként az ETI a vonatkozó nemzetközi egyezmények, különösen a Montreali Egyezmény alapján visel felelősséget, az ott kijelölt felelősségi korlátozásokkal. Egyébiránt – eltérő szabályozás hiányában – az ETI felelősségét a mindenkori szolgáltatókra érvényes törvényi előírások határozzák meg.
           
7.1. Az ügyfél elállása az utazás kezdete előtt
a)         Elállás lemondási díj nélkül
A törvényileg biztosított elállási jogoktól eltekintve az ügyfél az alábbi, a szolgáltatás megkezdése előtt bekövetkező esetekben állhat el a szerződéstől anélkül, hogy az utazásszervező követelésekkel lépne fel ellene:
Ha a szerződés lényeges elemei – ide tartozik az utazás ára is – jelentősen módosulnak.
A szervezett utazás feltett céljának, illetve jellegének a meghiúsulása, valamint a rögzített utazási ár 8.1. pont szerint végrehajtott több mint 10%-os emelése minden esetben ilyen szerződésmódosítást jelent.
Az utazásszervező haladéktalanul köteles a szerződésmódosítást közvetlenül vagy a közvetítő utazási iroda útján elmagyarázni az ügyfélnek, és egyúttal felvilágosítást adni a fennálló választási lehetőségről: vagy elfogadja a szerződésmódosítást, vagy eláll a szerződéstől; az ügyfélnek pedig haladéktalanul gyakorolnia kell a választási jogát.
Amennyiben az utazásszervező vétkes az ügyfelet elállásra feljogosító esemény, körülmény bekövetkezésében, kártérítést köteles fizetni.
b)         Helyettesítő szolgáltatás iránti igény
Ha az utazásszervező az ügyfél kötelezettségszegése nélkül mondja le az utazást, és az ügyfél nem él az a) alpont szerinti elállási lehetőségekkel, akkor az ügyfél kérheti, hogy a szerződés megszüntetése helyett az utazásszervező teljesítse azt – amennyiben képes nyújtani ezt a szolgáltatást – és az ügyfél egy másik, egyenértékű szervezett utazáson vegyen részt.
A választás jogának igényén túl az ügyfélnek kártérítés is jár a szerződés nemteljesítése miatt, kivéve ha a 7.2. pont alatti esetek állnak fent.
c)         Elállás lemondási díjjal
A lemondási díj az utazás árának bizonyos százaléka, mértéke az elállási nyilatkozat időpontjától és az utazás típusától függ. Az utazás ára, illetve csomagár alatt a szerződésben rögzített szolgáltatás teljes ára értendő.
Az a) alpont alatt felsorolt esetek kivételével az ügyfél lemondási díj megfizetése ellenében jogosult elállni a szerződéstől. Abban az esetben, ha a lemondási díj aránytalan vagy méltánytalan, a bíróság mérsékelheti azt.
Az utazás típusától függően a személyenkénti lemondási díjak az alábbiak:
1.         Bérelt repülőjáratok (charter), csoportos utazási csomagok (menetrend szerinti járatokkal) és autóbuszos társasutazások (többnapos utak) esetén az utazás árának alábbi százaléka:
az indulás előtti 30. napig: 10%
az indulás előtti 29.-től a 20. napig: 25%
az indulás előtti 19.-től a 10. napig: 50%
az indulás előtti 9.-től a 4. napig: 65%
az indulás előtti 3. naptól (72 órától): 85%
2.         Egyéni utazási csomagok (menetrend szerinti járatokkal) és vasúti társasutazások (különvonatok kivételével) esetén az utazás árának alábbi százaléka:
az indulás előtti 30. napig: 10%
az indulás előtti 29.-től a 20. napig: 15%
az indulás előtti 19.-től a 10. napig: 20%
az indulás előtti 9.-től a 4. napig: 30%
az indulás előtti 3. naptól (72 órától): 45%
A szállodai szobafoglalásokra, apartmanokra, hajóutakra, egynapos autóbuszutakra, különvonatokra és speciális árú menetrend szerinti repülőgépes utazásokra speciális feltételek vonatkoznak. Ezeket fel kell tüntetni a részletes programban.
3.         A „MIXX“ utazási móddal megjelölt repülőgépes utazásokra az alábbi feltételek vonatkoznak:
az utazás kezdete előtti 30. napig: 35 %
az utazás kezdete előtti 29. naptól a 15. napig: 65 %
az utazás kezdete előtti 14. naptól a 7. napig: 75 %
az utazás kezdete előtti 6. naptól a 3. napig: 85 %
az indulás előtti 2. naptól és meg nem jelenés esetén: 95%
Elállási nyilatkozat
A szerződéstől való elállás esetén a következőkre kell figyelni:
Az ügyfél (megbízó) bármikor közölheti az utazási irodával, ahol az utazást lefoglalták, hogy a szerződéstől eláll. Lemondás esetén javasolt azt az alábbi módokon tenni:
-ajánlott levélben vagy
-személyesen, írásos nyilatkozattal.
d)         No-show
No-show esete forog fenn, ha az ügyfél távol marad az elutazástól, mert nem szándékozik utazni, vagy mert az elutazást a saját gondatlansága vagy egy általa elszenvedett véletlen miatt elmulasztja. Ha tisztázódik továbbá, hogy az ügyfél már nem tudja vagy nem akarja igénybe venni a fennmaradó utazási szolgáltatást, a c) 1. alpont szerinti utazási típusok (bérelt repülőjáratok, stb.) esetén meg kell fizetnie az utazási ár 85%-át, a c) 2. alpont szerintiek (egyéni utazási csomagok, stb.) esetén pedig a 45%-át.
7.2. Az utazásszervező elállása az utazás kezdete előtt:
a) Az utazásszervező mentesül a szerződés teljesítése alól, ha nem érik el az ajánlatban előre meghatározott legkisebb résztvevői létszámot, és a lemondást az ügyféllel a szervezett utazás leírásában megadott határidőn – vagy az alábbi határidőn – belül írásban közli:
-    6 napnál hosszabb utazások esetén az indulás előtti 20. napig,
-    2 és 6 nap közötti utazások esetén az indulás előtti 7. napig,
-    egynapos utak esetén az indulás előtt 48 óráig.
Amennyiben az utazásszervező a gondatlanságot meghaladóan vétkes abban, hogy nem érték el a legkisebb résztvevői létszámot, az ügyfél kártérítést követelhet; ennek mértéke legfeljebb a lemondási díj összegét érheti el. Nem kizárt azonban egy ezt az összeget meghaladó mértékű kár érvényesítése.
b) A lemondás vis maior miatt történik, azaz olyan szokatlan és nem előrelátható események miatt, amelyekre a vis maiorra hivatkozó félnek nincs semmilyen befolyása, és amelyek következményeit az elvárt gondosság alkalmazása ellenére sem tudta volna elkerülni. Nem tartozik ide a túlfoglalás, ide tartoznak viszont a hatósági rendeletek, sztrájkok, háborúk vagy háborús állapotok, járványok, természeti katasztrófák, stb.
c) Az a) és b) esetben az ügyfél visszakapja a befizetett összeget, és megilleti a 7.1. b) alpont első bekezdése szerinti választási lehetőség.
7.3. Az utazásszervező elállása az utazás kezdete után
Az utazásszervező akkor mentesül a szerződés teljesítése alól, ha az ügyfél egy csoportos utazás keretében az utazás lebonyolítását durván illetlen viselkedésével figyelmeztetés ellenére is tartósan zavarja.
Ebben az esetben, amennyiben vétkesnek találják, az ügyfél köteles az utazásszervezőt ért kárt megtéríteni.
7.4. Az ETI fenntartja magának a jogot, hogy a lemondási arányok fenti átalányaitól eltérően egy nagyobb összegű konkrét kárpótlást követeljen, amennyiben az ETI igazolni tudja, hogy a mindenkor alkalmazott átalánynál jelentősen nagyobb költsége keletkezett. Ebben az esetben az ETI köteles a követelt kárpótlást – a megtakarított költségek és az utazási szolgáltatások esetleges más módon történő felhasználásának figyelembevételével – konkrétan számszerűsíteni és igazolni. Ez különösen a „MIXX“ utazási móddal megjelölt utazásokra vonatkozik.
7.5. Az utas egészen az utazás megkezdéséig kérheti, hogy az utazási szerződésből eredő jogai és kötelezettségei vonatkozásában egy harmadik fél lépjen a helyébe. Ebben az esetben a szerződést aláírónak átfoglalásonként 30 eurós díjat kell fizetnie az utazási dokumentumok változtatásáért. Adott esetben a „MIXX“ utazási móddal megjelölt repülőgépes utazásokra nagyobb átfoglalási költségeket számíthatnak fel a mindenkori légitársaság díjazása alapján. Az utazásszervező megtagadhatja a harmadik fél belépését, ha az nem felel meg az utazás követelményeinek, a részvétele törvényi előírásokat sért vagy a módosítási kérelem olyan rövid távon történt, hogy már nem lehetett arról az érintett szolgáltatókat időben értesíteni. Amennyiben egy harmadik fél lép a szerződésbe, ő és az utas közös adósként felelnek az utazásszervező felé az utazás áráért és a harmadik fél belépése révén keletkezett többletköltségekért.
       Árváltozás
haladéktalanul8.            Felvilágosítás nyújtása harmadik személyeknekÁltalános rendelkezések

Az utazás résztvevőinek nevéről és az utasok tartózkodási helyéről még sürgős esetben sem adunk felvilágosítást harmadik személyeknek, kivéve ha az utas kifejezetten kérte a felvilágosítás megadását. A sürgős üzenetek továbbítása révén keletkezett költségek az ügyfelet terhelik. Ezért javasoljuk az utazás résztvevőinek, hogy a hozzátartozóiknak adják meg a pontos nyaralás alatti címüket.

          
A „B” fejezet 7.1. bekezdésének c), korábban b) (elállásra vonatkozó) alpontja, a 7.1. bekezdés d), korábban c) alpontja (no-show), valamint a 8.1. bekezdés (árváltozás) nem kötelező érvényű egyesületi javaslatként szerepelnek az 1 Kt 718/91-3 sz. alatt, és bejegyzésre kerültek a kartellnyilvántartásba a 25 Kt 793/96-3 sz. alatt.
Az utazási szerződés egyes előírásainak érvénytelenségéből nem következik az utazási szerződés egészének érvénytelensége, ugyanígy a feltételek egyes előírásainak érvénytelensége nem vonja maga után a feltétel egészének érvénytelenségét.
 
Fizetés:
Fizetés közvetlenül az ETI-nek: Az utazási igazolás/számla kézhezvételét követő egy héten belül esedékes a teljes utazási ár 10%-a. Az esetleges biztosítási díjak az előlegfizetéskor esedékesek. A végső befizetést az utazási dokumentumok kiadása ellenében, legkésőbb két héttel az indulás előtt kell teljesíteni. Az ETI-nél történő közvetlen foglalás esetén az utazási dokumentumokat a befizetés beérkezése után küldik ki.
Fizetés az utazásközvetítőnél: A közvetítő útján történő foglalás esetén az utazás árát (az előleg levonásával) az utazási dokumentumok utazási irodában történő felvételekor, legkésőbb két héttel az indulás előtt kell befizetni. Amennyiben az utazásra jelentkezést nem igazolják vissza vagy az alternatív ajánlatunkat nem fogadják el, az esetleg már teljesített előlegfizetést rövid időn belül visszatérítik.
Fizetés az indulás előtti két héten belül történő foglalás esetén: Az indulás előtti két héten belül történő foglalás esetén a teljes utazási ár azonnal esedékes. Az utazási igazolást haladéktalanul kiküldik a jelentkezőnek, az utazási dokumentumokat a befizetés igazolása után küldik ki, helyezik letétbe vagy adják ki.
Fizetési késedelem:
Amennyiben az esedékes előleg- vagy végső befizetést felszólítás ellenére öt napon belül nem teljesítik, elállhatunk a szerződéstől, és átalány kártérítésként az utas elállásának esetére vonatkozó rögzített lemondási díjakat számíthatjuk fel.
Átfoglalás:
Amennyiben az utazás lefoglalása után (egy olyan időpontra, amely az utazási ajánlat időbeli érvényességén belül van) az ügyfél kérésére változtatások (átfoglalások) történnek az utazás időpontja, az úticél, a helyszín, az indulás, a szállás, az ellátás típusa vagy a szállítási mód vonatkozásában, az ETI utazási résztvevőként 51 eurós díjat szed be az utazás kezdete előtti 30. napig. Az ez után a határidő után történő átfoglalások esetén az ETI az elállás szabályozásának megfelelő költségtérítést követelhet.
Útlevél, vízum és közegészségügyi tárgyú előírások:
Amennyire lehetséges, az ETI indulás előtt tájékoztatja az ügyfelet az utazási ajánlatban feltüntetett általános előírások fontos változásairól. Az ETI köteles az utast tájékoztatni az útlevél- és vízumelőírásokról, amennyiben azok ismertek, vagy az elvárható gondosság alkalmazása esetén ismerteknek kellene lenniük. A nem osztrák állampolgárságú utasoknak az illetékes konzulátuson kell érdeklődniük. Ugyancsak a szokásos gondosság keretében az ETI javaslatokat tesz az egészségügyi előírásokkal kapcsolatban; ez azonban nem helyettesíti az utas egyéni felelősségét, hogy az esetleg szükséges vagy javasolható orvosi elővigyázatosság vonatkozásában egy általa választott orvosnál a nyaralás kezdete előtt időben érdeklődjön, és önálló intézkedéseket tegyen. Az ETI javasolja, hogy az utasok indulás előtt a külügyminisztériumból szerezzenek be információkat. Amennyiben az utas saját hibájából nem tartja be egyes országok beutazási előírásait vagy nem kap időben vízumot, és emiatt akadályoztatva lesz az utazásban, az ETI az utasra terhelheti a megfelelő díjakat.
Biztosítás:
Az ár nem tartalmaz útlemondási biztosítást, de tanácsos ilyet kötni. Ezenfelül ajánlatos egy biztosítási csomagot kötni, különösen a baleset vagy betegség esetén történő hazautazási költségek fedezésére.
Csődvédelem:
Az ETI-t a 2005/0024 számon bejegyezték a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium utazásszervezői jegyzékébe, és csődbiztosítást kötött a Zürich Biztosító részvénytársaságnál. Csőd esetén minden követelést 8 héten belül kell bejelenteni közvetlenül az illetékes csődbiztosnál:
Call Us Assistance International GmbH
Waschhausgasse 2, 1020 Wien
Fax: +43 (1) 31670-70891
E-mail: info@eti-utazas.hu;  Utolsó módosítás: 2016