betöltés ...
Ámon

Egyike a legrégibb Isteneknek. Nevének jelentése a „Rejtett” vagy „Aki rejtve van”.

Emberi formában ábrázolják, a fején dupla strucctollal. Az Újbirodalom idején lett főisten. A karnaki templomot is neki szentelték. A kosfejű szfinxek is Őt ábrázolják. Napistenként is imádták – mint Ámon-Ré.

Az Újbirodalom fáraói, XVIII dinasztiától kezdve mint Ámon leszármazottjai tekintették magukat. Híres fáraók: III Tuthmózisz, Tutankhamon, I Széti, II Rámszesz.