betöltés ...
Online csomag tájékoztató

Elektronikus úton kötött utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztató

Express Travel International GmbH – ETI (1010 Wien, Karlsplatz 3)

 

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja a vonatkozó osztrák jogszabály, a Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG) 01 07 2018 értelmében vett utazási csomag. Ennélfogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az ETI felelős. Ezenkívül az ETI a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa. A vonatkozó osztrák jogszabály Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG) 01 07 2018 szerinti legfontosabb jogosultságok (ezekről bővebb információ ITT olvasható):

• Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

• Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.

• Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

• Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

• Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt.

• Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést.

• Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

• Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott.

• Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.

• Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot, az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

• Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

• Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül.

• Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

• Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

• Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

  • Az ETI az Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH-nál (ÖHT) rendelkezik a külön jogszabályban előírt vagyoni biztosítékkal, székhelye: AT 1010 Wien, Parkring 12A, Tel.: +43 (0) 1 515300.  Fizetésképtelenség esetén az összes követelést 8 héten belül be kell nyújtani, közvetlenül a call us Assistance International GmbH felé (cím: Waschhausgasse 2, 1020 Bécs, faxszám: +43 (0) 1 31670 – 70891 vagy email cím: ETI@call-us.com)

 

Kelt: 2021.április 20.