betöltés ...
Nemesek sírjai

Luxor magasságában, a Nílus nyugati partján találhatóak, ahol a „nyugatiak” élnek. Ugyanis így nevezték az egyiptomiak az elhunytakat, nem meghaltak hanem nyugatra távoztak, mint a nap. Ez a terület egy nemrég elköltöztetett falu alatt feküdt, a falut Sheikh Abd el Qurna-nak hívtak.

         Sheikh Abd el Qurna   itt még áll a falu

Több száz sír található itt, egyeseket még nem tártak fel, erősen megrongált állapotban vannak, ami nemcsak a sir rablóknak köszönhető, hanem a természeti csapasoknak is, több földrengés is pusztított ezen a vidéken az évezredek alatt.

                                                                                                                  sírok Sheikh Abd el Qurna területén

A leghíresebb sír Ramosze sírja (TT55 számú), aki egy vezír volt a XVIII dinasztia idején, az eretnek fáraó idejében.

Ramosze és felesége Meritptah

                                                                               Ramosze és felesége Meritptah

A következő címeket viselte: vezír, a város kormányzója, az igazság cselekvője, a hamisság gyűlölője, a királyi pecsét őre, a nagy emlékművek fő munkavezetője, a király egyetlen barátja,  ki belép a palotába és kegyben lép ki onnan, főbíró.

      

                 A gyászoló tömeg                                      Sirató asszonyok                                       A sírba bekerülő tárgyakat cipelő csoport

A sír építése abbamaradt, valószínűleg a nagy eretnekség ideje alatt, amikor az egész udvartartás átköltözött az új fővárosba Tell el Amarnába, ókori nevén Ahet Aton, a név jelentése Áton horizontja.

A luxori kirándulás alatt a kirándulóbusz elhalad ezek a sírok előtt. Sajnos az idő rövidsége nem engedi meg ezeknek a meglátogatását.