betöltés ...
Sztélé

A sztélék "emlék kövek". A leghíresebbek a királyi sztélék, amikor a király életének egy fontos pillanatát örökítették meg. Ezek közül a legérdekesebb, de talán az összes sztélé közül, az Álom sztélé, amelyen IV Tutmózis álma van feltüntetve, amiben a Szfinx (a mi általunk is ismert Szfinx) megígéri a királynak hogyha kiássa a homokból, akkor hosszú életet és uralkodást biztosit Neki. Ez megtörtént, a Szfinxet kiásták a homokból, ez a sztélé jelenleg is a Szfinx lábai között található.  

Nemeseknek, halandóknak is lehetett sztéléje, legismertebbek a halotti sztélék, amin az elhunyt látható, családtagjaival, istenekkel...

Noferhaut "az idegen országok elöljárója" sztélé - Szépművészeti Múzeum - Ltsz.51.2143

Szépművészeti Múzeum weboldala - "A sztélét Waldstein János gróf Luxorban vásárolta. Ókori készíttetője Noferhaut, III. Thotmesz fáraó katonája volt, aki a sztélét Amon-Ré isten számára ajánlotta fel. Noferhaut a medzsai-csapatok (azaz a sivatagi rendfenntartó erők) főnöke és az idegen országok elöljárója címet viselte.
A felső mezőben áldozati jelenet látható: III. Thotmesz, Noferhaut ura, papiruszt és lótuszt mutat be áldozatul Amon-Rének, az istenek királyának, akit trónuson ülve ábrázoltak megrakott áldozati asztal előtt.
Az alsó mezőben egy himnusz szövege olvasható, amellyel Noferhaut Amont dicsőíti. A jobb oldalon, a himnusz szövegével szemközt Noferhaut alakját örökítették meg, amint két karját imára emeli. A vállán átvetett rúd két oldalán lelógó kötelek végén az istennek szánt áldozati állatok – egy szárnyas, valamint gazellapárok és két hal – ábrázolása látható. Az állatok az eget, a földet és a vizet, azaz az Amon uralma alatt álló világ teljességét képviselték. Ugyanezek az állatok azonban a mocsárvilág, a sivatag és a vadvizek szimbólumai is voltak, vagyis azoké a területeké, amelyeket az egyiptomiak hite szerint a káosz erői uraltak. A felajánlott állatok azt fejezik ki, hogy Noferhaut teljesítette a király által rábízott feladatát, azaz gondoskodott az idegen országoknak és a határterületeknek a III. Thotmesz által uralt, rendezett világba integrálásáról.

Kóthay Katalin"